Trieste, Fiume e Pola 1/1

Trieste, Fiume e Pola

4 - 8 Febbraio 2005

trieste_fiume_pola0002

trieste_fiume_pola0003

trieste_fiume_pola0004

trieste_fiume_pola0009

trieste_fiume_pola0011

trieste_fiume_pola0014

trieste_fiume_pola0021

trieste_fiume_pola0031

trieste_fiume_pola0033

trieste_fiume_pola0034

trieste_fiume_pola0041

trieste_fiume_pola0048

trieste_fiume_pola0056

jAlbum